Vitajte na našom webe

Na tejto stránke nájdete informácie o programe Mladí reportéri pre životné prostredie (YRE), o kampani LITTER LESS - MENEJ ODPADU. Študenti Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom sa každoročne zapájajú do programu i do súťaže, ktorá tento program sprevádza. Úlohou programu je poukázať na problematiku životného prostredia a naučiť žiakov, aby si nelen všímali tieto problémy, ale aby sa prostredníctvom reportáží  snažili problém riešiť, prípadne kompetentných donútili sa aspoň zamyslieť. Kampaň Litter Less je zameraná na problematiku odpadu. Každoročne sa príspevky žiakov z celého Slovenska hodnotia a vyhlasujú sa tie najlepšie. Program Mladí reportéri pre životné prostredie funguje už 30 rokov v mnohých krajinách sveta. Slovensko je jedinou krajinou V4, ktorá je do programu zapojená. Viac o programe sa možete dozvedieť i na stránke www.mladireporteri.sk, alebo na medzinárodnej stránke www.yre.global